Visieontwikkeling

Visieontwikkeling

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo

Wat is visieontwikkeling?

Er zijn veel wegen die naar Rome, of in dit geval een heldere visie op de school, leiden. Het startpunt van visieontwikkeling is altijd een analyse van de huidige situatie van de school. Waartoe bestaat jouw school? Wat betekent de school voor leerlingen, ouders en verzorgers, medewerkers en alle andere betrokkenen? Wat is jullie eigenheid en kracht, en waar loert gevaar? Wat zijn de drijfveren van het team; wat is jullie ‘why’? Dit zijn enkele vragen die centraal staan bij visieontwikkeling. Het beantwoorden van deze vragen helpt jouw school bij het uitzetten en vasthouden van een duidelijke koers.

In het mbo formuleren de roc’s een brede visie op onderwijs en leren voor alle domeinen en opleidingen binnen het roc. Daarbij kent elk roc eigen kernwaarden van waaruit men het onderwijs verzorgt. Dit is voor 1801 het startpunt voor visieontwikkeling binnen de domeinen en teams. Welke principes vanuit de literatuur, wetenschap of onderwijs zien we terug in de visie? Is er al een leidend onderwijsconcept behorende bij deze visie? Vervolgens geven wij samen met het hele team een eigen kleur aan deze visie en kernwaarden, met als opbrengst: een visie van het team passend binnen de visie van het ROC op: onderwijs, leren, toetsen en de rollen van de docent. 

Visieontwikkeling samen met 1801

1801 jeugd & onderwijsadvies helpt scholen, roc’s, schoolleiders, opleidingsmanagers, locatiedirectie en bestuurders met visieontwikkeling. Wij stellen prikkelende vragen die je aan het denken zetten. We luisteren en horen ook wat er niet wordt gezegd. Samen ontdekken we de unieke drijfveren, verschillen en overeenkomsten van jouw team en formuleren we een belofte, die de betekenis van de school of het roc samenvat. Vervolgens stellen we een (maatwerk)route voor met praktische doelen, stappen en resultaten. Binnen het mbo toetsen we de inhoud van kd’s en de doelgroepanalyse aan de ontwerpprincipes, die voortvloeien uit, en aansluiten bij, de team- en roc-visie.

Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de kracht en expertise die binnen de school aanwezig is. Als we klaar zijn en jullie je ogen sluiten, heeft minstens 80% van het team hetzelfde, concrete toekomstbeeld voor ogen. Daarmee heeft jouw school, roc en team maximale impact op alle betrokkenen.

Een heldere koers met visieontwikkeling

Visieontwikkeling helpt jouw school bij het uitzetten en vasthouden van een duidelijke koers. Wil je aan de slag met visieontwikkeling? Vul het contactformulier in.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank