Helene Labout

Helene is onderwijsadviseur bij 1801. Zij begeleidt en adviseert schoolleiders en teams bij vragen over organisatieontwikkeling, verandering en professionele cultuur. Ze is als trainer betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van trainingen op het gebied van leidinggeven en communicatie.  

Kwaliteiten die Helene in haar werk inzet zijn: samenwerken, probleemanalyse, communicatieve vaardigheden, doel- en resultaatgerichtheid, organiseren en coördineren.

Helene wil graag anderen stimuleren in hun professionele ontwikkeling. Ze zoekt verbinding tussen het waarom (de visie), het wat (de taak, het resultaat) en het hoe (het proces). Dit doet zij door te luisteren, samen te vatten en vragen te stellen, om te helpen begrijpen en te onderzoeken wat op individueel niveau en organisatieniveau werkt. Helene is regelmatig klankbord of de critical friend. Ze denkt graag mee, geef feedback en help overzicht te krijgen.

Gerelateerd

Leiderschap

Gedeeld leiderschap

Door leiderschap te delen wordt de kwaliteit daarvan beter en zullen de resultaten op een hoger niveau komen te liggen.
Gedeeld leiderschap
Dienst

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen met betrokken ouders doen het beter doen op school, zowel qua leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid.
Ouderbetrokkenheid
Dienst

Coaching

Aan de slag met jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Coaching
Organisatieontwikkeling

Visieontwikkeling

Visieontwikkeling helpt jouw school bij het uitzetten en vasthouden van een duidelijke koers.
Visieontwikkeling