Kwaliteit van het primaire proces

Kwaliteit van het primaire proces

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs

In de klas gebeurt het. Het is de leraar die het verschil maakt en zorgt voor lerende kinderen. De basis hiervan ligt in het primaire proces. Als de kwaliteit van het primaire proces op jouw school op orde is, dan is het een gezamenlijke activiteit om te zorgen dat dat zo blijft. Als om wat voor reden dan ook de kwaliteit onvoldoende blijkt, moet je als team aan het werk. Maar hoe maak je in dat geval de juiste keuzes? Met welke speerpunten moet je aan de slag? 1801 jeugd & onderwijsadvies steekt graag een helpende hand toe met begeleiding op maat.

Kwaliteit van het primaire proces verbeteren

Om de kwaliteit van het primaire proces op jouw school te verhogen, hoeft het echt geen twee voor twaalf te zijn. Want ook al doe je het als school al goed, dan vraagt ‘het scherp houden van de zaag’ regelmatig onderhoud en een continue focus op verbeteren.  

De kwaliteit van het primaire proces is een breed begrip. Concreet kun je denken aan: 

 • Directe instructie: een goede, eigentijdse instructie is gericht op bewust en doelgericht lesgeven en op actief lerende leerlingen. Met een goede instructie werk je op een systematische manier en kom je in je lesaanbod tegemoet aan de onderwijs- en de basisbehoeften van leerlingen; 
 • Zicht op ontwikkeling: dit behelst het planmatig werken met opbrengsten in brede zin, niet alleen Cito tussentoetsen maar altijd in relatie met de praktijk in de klas langs de lijn van zien-begrijpen-plannen. We denken met scholen mee over de keus voor een nieuw leerlingvolgsysteem. 
 • Differentiatie: hierbij beogen we tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van alle leerlingen om daarmee de leermogelijkheden van alle leerlingen in de klas te vergroten. Dit vraagt van leraren didactische en organisatorische vaardigheden. 
 • Klassenmanagement: het organiseren van een soepel lopend groepsproces.  
 • Coöperatief leren: een gestructureerde manier van werken waarin leerlingen gezamenlijk leren vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid;  
 • Leeromgevingen: betekenisvolle leeromgevingen kunnen inrichten en gebruiken door materialen en didactische werkvormen optimaal in te zetten.  

Kwaliteit van het primaire proces verbeteren samen met 1801 

Bij 1801 worden we blij van goed onderwijs. Dat betekent allereerst: maatwerk, met jouw vraag of behoefte als beginpunt. We werken samen in een groot team van experts, zodat er voor elke opdracht – groot of klein – een collega beschikbaar is met de juiste expertise. Onze adviseurs hebben vaak zelf voor de klas gestaan of een school geleid. Dat zorgt al snel voor een goede klik. Voor wat betreft de kwaliteit van het primaire proces durven we wel te stellen: er is veel laaghangend fruit. Met vrij eenvoudige aanpassingen kun je de kwaliteit van het primaire proces op jouw school al snel verhogen. Daar word je toch blij van? Als leraar, kwaliteitsondersteuner / ib’er, schoolleider én als leerling. Wij helpen je met plezier. 

Kwaliteit Primaire Proces

Wil je de kwaliteit van het primaire proces verbeteren? Neem contact met ons op.

NPO en Masterplan

Werken aan de kwaliteit van het primaire proces heeft betrekking op de onderstaande interventies uit de menukaart NPO:

 • instructie
 • samenwerkend leren
 • feedback
 • data geïnformeerd werken
 • metacognitie en zelfregulerend leren

Werken aan de kwaliteit van het primaire proces heeft betrekking op de onderstaande interventies uit het Masterplan Basisvaardigheden

 • toetsen en evalueren
 • didactisch werkvormen 
 • aanpak taal- en rekenachterstanden
 • klassenmanagement

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank