Subsidie

NPO en Masterplan

Wil jij je leerlingen optimale ontwikkelkansen bieden en daarbij gebruikmaken van het Masterplan basisvaardigheden of het NPO? 1801 ondersteunt je er graag bij.

Het grotere plaatje

Het onderwijs kampt met grote uitdagingen. We gaan ze hier niet allemaal benoemen maar het lerarentekort, de werkdruk, de ontwikkeling van het curriculum, onderwijsopbrengsten, burgerschap en gelijke kansen voor alle leerlingen zijn belangrijke thema’s. Per regio en zelfs per school liggen de accenten net weer even anders, maar uitdagingen kennen we allemaal.
Daarbij hebben we het over vraagstukken waar geen eenvoudige, pasklare antwoorden op te formuleren zijn.

Overkoepelend is de vraag hoe we in Nederland toe kunnen werken naar een toekomstbestendig onderwijssysteem dat leerlingen in staat stelt zich optimaal te ontwikkelen.

Centrale vraag voor de scholen:

Hoe bieden we leerlingen nu en in de toekomst optimale ontwikkelkansen?

Deze vraag heeft betrekking op leerlingen, onderwijsprofessionals en het onderwijssysteem. Het NPO en Masterplan basisvaardigheden zijn door de overheid in het leven geroepen om onderdelen van deze uitdagingen het hoofd te bieden.
De centrale vraag is niet plat te slaan door enkel te kijken naar meetbare opbrengsten. De opdracht van het onderwijs is immers breder dan dat.

Op leerlingniveau leidt sec een meetbaar IQ niet tot optimale ontwikkelkansen. Schoolsucces is mede afhankelijk van factoren als: motivatie, concentratie, zelfbeeld, culturele achtergrond, sociaal economische status (SES), levensgeschiedenis en de kwaliteit van onderwijs en opvoeding. Dus hoe kunnen onderwijsprofessionals en schoolteams nu en in de toekomst tegemoet komen aan onderbewijsbehoeften van hun leerlingen.  

Hoe ziet de leerlingpopulatie van jouw school er nu en in de toekomst uit?

  • Wat zijn de uitdagingen waar jouw school mee kampt?
  • Wat betekent dit voor de leerlingen, de onderwijsprofessionals, het management en het onderwijssysteem?
  • Wat heeft prioriteit en hoe werk je strategisch aan een toekomstbestendige school?
  • Hoe laat je het Masterplan basisvaardigheden en het NPO werken voor jouw leerlingen?

Werken aan de basisvaardigheden? We maken het je zo eenvoudig mogelijk

1801 werkt evidence informed en streeft naar duurzame schoolontwikkeling die door de scholen gedragen en geborgd wordt. Op onze website hebben we onze dienstverlening gekoppeld aan de interventies die in de menukaarten van het NPO en het Masterplan basisvaardigheden staan.

Voor welke interventies kies jij? Kijk voor meer informatie bij:

Ondersteuning bij het maken van plannen en de verantwoording van subsidies

  • Heb je behoefte aan ondersteuning bij het beredeneren van de strategische ontwikkeling voor jouw school?
  • Of bij het stellen van prioriteiten en het beredeneren van de volgende stap?
  • Wil je evidence-informed werken aan onderwijsverbetering en opbrengsten?

Onze accountmanagers staan voor je klaar! 
Wij maken op basis van een uitgebreide intake een plan van aanpak. Dit plan van aanpak gaat uit van cyclische onderwijsontwikkeling en wordt ook geëvalueerd. Daarmee vormt dit een basis voor de plannen en verantwoording van de besteding van de NPO gelden en subsidies voor het Masterplan basisvaardigheden.

Lees ook 'Aan de slag met het Masterplan!'