Meertaligheid

Meertaligheid

Voorschool, primair onderwijs 

Meertalige leerlingen voelen zich erkend in hun identiteit en zijn meer betrokken en gemotiveerd om Nederlands te leren als hun talige en culturele achtergrond wordt erkend en benut. Maar hoe doe je dat? 1801 helpt je verder!   

Kennis en ondersteuning bij meertaligheid 

1801 jeugd & onderwijsadvies biedt jou kennis en een passend taalaanbod, zodat jij de meertalige leerlingen in jouw groep optimaal kunt begeleiden. Taal begint bij de basis. Denk hierbij aan mondelinge taal en woordenschatonderwijs. Bij jongere kinderen kun je denken aan taalbegeleiding via spel.  
Ons aanbod is altijd op maat. Je kunt onder meer bij ons terecht voor: 

  • Scholing voor leraren, pedagogisch medewerkers en medewerkers jeugdgezondheidszorg 
  • Aanbod op maat, zoals hulp bij visieontwikkeling en het coachen en begeleiden van leraren  
  • Onderzoek, consultatie, observaties en advies bij meertalige leerlingen
  • Ouderbijeenkomsten over meertalig opvoeden en taalstimulering thuis 

We kunnen ook beleidsmatig meedenken met jouw kinderopvangorganisatie, school of gemeente over: 

  • (VVE-)beleid, taalprogramma’s en vaardigheden van pedagogisch medewerkers 
  • Actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen, leerlingen die vanuit een nieuwkomersklas op een reguliere school komen (aannamebeleid, taalbeleid en een passend aanbod in de groep) en woordenschatonderwijs 
  • Het vormgeven van beleid rondom meertaligheid, schakelklassen, taalklassen, kopklassen en nieuwkomersklassen 

Meertaligheid bij 1801 

Bij 1801 kun je terecht met al jouw vragen over meertaligheid in de kinderopvang en het basisonderwijs. Bij 1801 werken experts op het gebied van visieontwikkeling, spraaktaalontwikkeling, meertaligheid, taalmethodes, gedrag, gedifferentieerd aanbod in de groep, passende leerlijnen voor de individuele leerling en ouderbetrokkenheid. We delen onze kennis graag met jou!  

Vragen over Meertaligheid?

Met al je vragen over meertaligheid kun je bij ons terecht. Vul het contactformulier in. 

NPO en Masterplan

NPO en Masterplan

Meertalige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Dat geldt voor meerdere doelgroepen. Uiteindelijk gaat het erom dat schoolteams hun handelen op deze doelgroepen kunnen afstemmen zodat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het is afhankelijk van het thema waar je als school aan gaat werken welke doelen uit de menukaarten van de NPO en Masterplan hierop aansluiten. 

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank