Leergang bekwaam gastdocent in het mbo

mbo

De leergang bekwaam gastdocent in het mbo richt zich op ervaringsdeskundigen die graag duurzaam gastlessen willen geven op het mbo, deze lessen verwerkt in een (korte) lessenreeks met een eigen plek binnen het curriculum.

Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC op onderwijs, kwaliteit en didactisch en pedagogisch klimaat aan de rol van gastdocenten en zorgen de bijeenkomsten en de stage met opdrachten voor een gedegen onderlegde gastdocenten, die een daadwerkelijk duurzame bijdrage levert aan het onderwijs.

De leergang bestaat in totaal uit 10 dagdelen waarbij eerst wordt ingegaan op de visie van het ROC op onderwijs, schoolklimaat en onderzoeken wij de eigen competenties en de leerbehoeften van de toekomstig gastdocenten. In de dagdelen komen aan orde welke impact je kunt maken als gastdocent, wat een goede les is, hoe je leerdoelen formuleert en welke vormen van feedback werken. Er is ruim aandacht voor didactische en pedagogische competenties en voor de plek van de lessenreeks binnen de opleiding en het curriculum. We besteden aandacht aan de taken die het gastdocentschap met zich meebrengt en de context waarbinnen lesgegeven gaat worden.

Tijdens deze leergang maken wij gebruik van evidence-informed theorieën over effectief onderwijs (zoals Hattie en Marzano) en combineren wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktische voorbeelden. Parallel aan de scholingsdagdelen lopen de aankomend gastdocenten mee met een bevoegd docent en door opbouw van opdrachten geven zij uiteindelijk een volledig les. Het echte leren vindt plaats in de wisselwerking tussen theoretische kennis en praktijk. Op deze manier kunnen zij aangereikte kennis en vaardigheden direct toepassen en ervaren zij wat het betekent om als gastdocent voor de klas te staan. De einddoelen waar wij naar toe werken met de deelnemers hebben wij als volgt geformuleerd:

Gastdocenten;

 • zijn in staat om een volledige lessenserie voor te bereiden, te geven en te evalueren met
 • verworven pedagogische en didactische vaardigheden
 • zijn bewust van de plek van de lessenserie in het curriculum, kunnen de student uitleggen
 • waartoe de lesstof dient en zijn bekend met de toetsing en examens
 • zijn in staat studenten te begeleiden in het leerproces en de toetsing binnen hun eigen vak
 • zijn in staat knelpunten in het leerproces te signaleren en waar nodig te verwijzen
 • zijn zich bewust van de impact van de rol als docent in het leerproces van de student
 • zijn in staat om te werken vanuit de onderwijsvisie van het ROC
 • zijn digitaal vaardig en hebben zicht op de administratieve taken behorende bij de rol van gastdocent. 

Gastdocent

Deze leergang is geen vervanging van de leergang PDG (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) en biedt geen formele lesbevoegdheid.

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de leerdoelen van de beoogde gastdocenten en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling

Ook handig om te weten

 • Doelgroep: vakmensen die een (serie) gastles(sen) wil geven op het MBO
 • Duur:
  2 onderwijsperiodes, 1 dagdeel per week
  Scholing 20 weken: 9 bijeenkomsten + 3 praktijkopdrachten en eindassessment
  Optioneel Stage 10 weken: 1 dagdeel per week + lesobservatie en reflectie
 • Studiebelastingsuren (SBU): 60 (exclusief stage-uren)
 • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank