kind voorwaarden

Voorwaarden

Wil je jouw kind of leerling aanmelden voor een dyslexieonderzoek en/of dyslexiebehandeling bij 1801 jeugd & onderwijsadvies? Dat kan! Op deze pagina lees je alles over de tarieven en vergoedingen en wat je moet doen om jouw kind of leerling aan te melden voor onze dyslexiezorg. 

Vergoede zorg  

Als ouders of school vermoeden dat een kind dyslexie heeft, kan het kind worden aangemeld voor dyslexieonderzoek. Dit wordt vergoed door de gemeente, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt:  

  • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn, en nog op de basisschool zitten; 
  • Het kind moet drie keer (bijvoorbeeld halverwege groep 3, eind groep 3 en halverwege groep 4) een V- oftewel E scoren op lezen en eventueel ook bij spellen; 
  • De school moet kunnen aantonen dat zij op dat moment voldoende zorg hebben gegeven, minimaal 2 x 10-12 weken extra, gerichte ondersteuning op ondersteuningsniveau 1+2+3 met bijbehorende evaluaties. Deze hulp moet geboden worden in de periode van de laatste 3 hoofdmeetmomenten. 

CITO DMT of Boom LVS Technisch lezen woorden

Als school het IEP leerlingvolgsysteem gebruikt, moet daarnaast de meest recente CITO DMT of Boom LVS Technisch lezen woorden, eventueel in combinatie met CITO Spelling, aangeleverd te worden. Met de IEP toets technisch lezen en taalverzorging (waar spelling een onderdeel van is) worden niveau-aanduidingen weergegeven die gekoppeld zijn aan referentieniveaus. Deze geven geen percentielscores of A t/m E of I t/m V- scores weer. Dat is wel nodig om de achterstand te kunnen bepalen. Ook bij de toetsen van Diataal is het noodzakelijk om DMT of Boom LVS Technisch lezen woorden aan te leveren.

Voor meer informatie zie: FAQ | Doorverwijzing naar de zorg | Dyslexie Centraal

Wat gebeurt er na aanmelding voor vergoede zorg?

Na aanmelding screenen wij het dossier om te kijken of het aan de aanmeldcriteria voldoet en of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Soms komt uit het onderzoek naar voren dat een kind dyslexie heeft, maar geen ernstige dyslexie. Het vergoede traject stopt dan daar; het kind krijgt alleen een dyslexieverklaring. Het is dan wel mogelijk om het kind in te schrijven voor een individueel begeleidingstraject. Zo’n traject wordt door de ouders of school betaald en valt onder de niet-vergoede zorg. Alleen bij ernstige dyslexie (ED) komt het kind in aanmerking voor de volgende stap: een behandelindicatie en vergoede dyslexiezorg. 

Niet-vergoede zorg 

Indien kinderen niet onder de vergoede dyslexie zorg vallen, kan er alsnog een onderzoek plaatsvinden, mits ze voldoen aan een aantal criteria. 
Een leerling komt in aanmerking voor een (niet-vergoed) onderzoek naar dyslexie indien:

  • er hardnekkige spellingproblemen zijn (prestaties op niveau V-/E) waarbij leesproblemen niet noodzakelijk zijn
  • er langdurig begeleiding op ondersteuningsniveau 3 is gegeven op het betreffende probleemgebied

Voor deze kinderen bieden we zorg op maat via ons particulier behandelaanbod. Daarbij zijn meerdere mogelijkheden. 

Behandeling niet vergoede zorg 

Kan bestaan uit:

  • 10-12 wekelijkse sessies; waarvan een startmeting, begeleidingssessies en een eindmeting 
  • Huiswerk voor thuis 
  • Eindgesprek, indien mogelijk ook met school 

Dyslexiezorg Aanmelden

Voor de aanvraag voor vergoede en niet vergoede dyslexiezorg hebben wij een aanvraagformulier nodig van zowel ouders als school. Je vindt ze hier beide.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank