1801 Leerhuis
Remedial teaching via

1801 Leerhuis (RT)

Primair onderwijs 

Heeft een leerling in jouw klas moeite met leren? Dan heeft die leerling waarschijnlijk baat bij extra leertijd.
1801 jeugd & onderwijsadvies kan
een leerling op verschillende manieren extra ondersteunen bij het (leren) leren, bijvoorbeeld met remedial teaching.  
 

Wat is remedial teaching? 

Remedial teaching is een aanvullende vorm van leerbegeleiding, die een leerling kan krijgen als hij of zij meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden. Remedial teaching wordt ingezet om leerachterstanden of leerproblemen aan te pakken. Deze problemen kunnen tijdelijk van aard zijn, bijvoorbeeld als een leerling door ziekte achterop is geraakt. Bij hardnekkige leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie, kan langdurige begeleiding nodig zijn. Remedial teaching richt zich op de ondersteuning van een specifiek taakgebied (rekenen, lezen, begrijpend lezen en spellen).  

Welke leerlingen hebben baat bij remedial teaching? 

Remedial teaching wordt vaak ingezet bij leerlingen die meer aandacht en oefening nodig hebben bij het leren of het ‘leren leren’. Denk bijvoorbeeld aan lees-/spellingproblemen (zoals dyslexie), rekenproblemen (zoals dyscalculie) of een gedragsprobleem (zoals ADHD). Soms is de oorzaak van het leerprobleem niet direct duidelijk. Ook dan kan remedial teaching uitkomst bieden.

Remedial teaching bij 1801 

Ook voor remedial teaching ben je bij 1801 aan het juiste adres. Samen met de school wordt besproken welke extra begeleiding de leerling nodig heeft en aan welke doelen er gewerkt gaat worden tijdens de remedial teaching. Dit kan na schooltijd én onder schooltijd. Wij maken leren zo leuk mogelijk voor een optimaal resultaat! 

Intakeformulier

Download het intakeformulier (voor scholen)

Heb je vragen?

Informeer naar de mogelijkheden van remedial teaching bij 1801!

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank