Schoolkeuze en beroepskeuze

Schoolkeuze en beroepskeuze 

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

Veel kinderen, jongeren én hun ouders vinden het moeilijk om een goed afgewogen schoolkeuze en beroepskeuze te maken. Logisch, want het is een belangrijke beslissing en er valt soms veel te kiezen op vaak onbekend terrein. 
 
1801 jeugd & onderwijsadvies biedt scholen schoolkeuze-onderzoek en beroepskeuze-onderzoek. Hiermee kan jouw school leerlingen en hun ouders goed schooladvies geven en helpen bij het maken van een goed onderbouwde schoolkeuze en beroepskeuze. 

Schoolkeuze-onderzoek voor gefundeerd schooladvies! 

Het schoolkeuze-onderzoek is een groepsgewijs onderzoek om in groep 7 (in april of juni) en aan het begin van groep 8 op school systematisch gegevens te verzamelen over de capaciteiten en sociaal-emotionele aspecten van leerlingen. De NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, afgenomen door een adviseur van 1801) brengt onder meer het inzicht, de mate van logisch redeneren en de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen in kaart. Met de SVL (School Vragen Lijst) verzamelt de leraar informatie over de sociaal-emotionele aspecten van de leerling. Denk aan motivatie, welbevinden en zelfbeeld. Het schoolkeuze-onderzoek is een aanvulling op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school. Met de gecombineerde resultaten geef je de leerlingen op jouw school een gefundeerd schooladvies voor het vervolgonderwijs na groep 8.  

Beroepskeuze-onderzoek: welke beroep past bij jouw kind of leerling? 

Als de beroepskeuze van jouw kind of leerling onduidelijk is, kan 1801 licht in de duisternis brengen met een beroepskeuze-onderzoek. Een gericht beroepskeuze-onderzoek geeft met testen, vragenlijsten en een gesprek inzicht in de capaciteiten, persoonlijkheid en interesse van de jongere. Na een intakegesprek met de leerling en zijn of haar ouders, doen we onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden, interessegebieden en persoonlijkheidskenmerken van de leerling. Na het beroepskeuze-onderzoek komen we nog eens bij elkaar om de resultaten te bespreken en advies te geven. Hopelijk is dat het begin van een passende, succesvolle loopbaan! 

Meer weten over schoolkeuze onderzoek?

De NSCCT (de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets) kan, net als de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), gebruikt worden ten behoeve van het opstellen van het (pre/voorlopig) advies voor vervolgonderwijs: op basis van de resultaten kan een uitstroomprofiel worden geadviseerd. Ook voor de aanvraag van een LWOO kan de NSCCT gebruikt worden.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank