vreedzame school
De eigen kracht van kinderen staat centraal in

Vreedzaam (De Vreedzame School)

Primair onderwijs en IKC’s

Past het in de visie van jouw school of IKC om Vreedzaam (een Vreedzame School) te worden? 1801 jeugd & onderwijsadvies heeft al veel scholen succesvol begeleid bij het tweejarige invoeringsprogramma. Naast het invoeren van de lessenserie verzorgen we ook de bijbehorende coaching van leraren. Zo heeft jouw team vanaf dag één maximale impact als Vreedzaam (Vreedzame School).

Wat is Vreedzaam (De Vreedzame School)?

Vreedzaam is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Het is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Vreedzaam beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Met Vreedzaam creëer je een positief werkklimaat met actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen, die met plezier naar school gaan. Je kunt met Vreedzaam tevens het leerrendement van leerlingen verhogen.

De kern van Vreedzaam is een lessenserie. Deze wordt in het eerste jaar ingevoerd. In het tweede jaar volgt de leerlingmediatie, waarbij een aantal leerlingen wordt opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

1801 en Vreedzaam

Bij 1801 doen we alleen dingen die écht werken. Vreedzaam heeft zich bewezen op het terrein van democratisch burgerschap. Daarom hebben onze gecertificeerde adviseurs al heel wat scholen en IKC’s succesvol begeleid bij de invoering en implementatie van Vreedzaam. We verzorgen teamtrainingen op maat, coaching, bijscholings- en opfriscursussen. Ook kunnen we je helpen bij het opbouwen van een partnerschap met de ouders van leerlingen. Meer weten over het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van Vreedzaam? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank