Jouw onderwijs aanpassen met

Curriculumherziening

mbo
Het mbo-onderwijs is constant in beweging. De eisen van het werkveld en behoeften van studenten veranderen, kwalificatiedossiers worden aangepast, beroepen en beroepsopleidingen komen en gaan. De vraag naar flexibel mbo-onderwijs en maatwerk neemt toe. Jouw mbo-opleiding staat voor de uitdaging om het curriculum en onderwijs hierop aan te passen. Maar hoe doe je dat? 1801 jeugd & onderwijsadvies helpt mbo-scholen met onderwijsontwikkeling en curriculumherziening.

Wat is curriculumherziening en wat levert het op?

Curriculumherziening is een onderwijskundig én een organisatiekundig vraagstuk. Om tot échte onderwijsvernieuwing te komen, is een integrale systemische aanpak nodig. Met aandacht voor een gezamenlijke visie op leren en begeleiden, de rol en het handelen van docenten, de gewenste leerhouding van studenten en effectieve leeractiviteiten. Door als team samen betekenis te geven aan de visie, creëer je een stevige organisatiestructuur en -cultuur en ondersteunende systemen.

Afbeelding
curriculumherziening

Curriculumherziening bij 1801

1801 begeleidt regelmatig colleges, teams en curriculumexperts bij het (her)ontwerpen van hun mbo-onderwijs. We kunnen je helpen met:

  • Projectleiding: onze onderwijskundig projectleider geeft samen met de teamleiding sturing aan het ontwerp- en veranderproces.
  • Onderwijskundige ondersteuning: onze onderwijskundig adviseur denkt en werkt mee in het concretiseren van de visie en het uitwerken van het onderwijsconcept, het grof en fijn ontwerp van het nieuwe curriculum en wat dit vraagt van docenten.
  • Teamscholing: onze trainers scholen en ondersteunen jouw team en individuele docenten in de pedagogische en didactische vaardigheden die nodig zijn om het nieuwe onderwijs vorm te geven.
  • Leergang curriculumexpert: geeft LC- en LD-docenten handvatten om binnen hun eigen team een curriculumherziening te begeleiden. De leergang kent drie pijlers: onderwijskunde, veranderkunde en persoonlijk leiderschap. De deelnemers gaan onder begeleiding van ervaren trainers aan de slag met een curriculumontwerp in hun eigen praktijk.

Bij 1801 leggen we de focus op het leren van de student én de docent. Hoe vergroten we de impact op het leren? Wat vraagt dat van het mbo-onderwijs en docenten? Hoe krijg je inzicht in de voortgang? Door de professionele leerstructuur en -cultuur binnen jouw team te versterken, komen we samen tot duurzame verandering.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank