Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo

Nieuwe vormen van organiseren en samenwerken vragen om een nieuw soort leiderschap. De figuur van de formele leider, meestal de schoolleider/directie, maakt plaats voor een leiderschapsproces. Dit sociale proces wordt gezamenlijk ingevuld door individuen die over specifieke leiderschapskwaliteiten beschikken. Leiderschap is dan het resultaat van co-creatie. Door leiderschap te delen wordt de kwaliteit daarvan beter en zullen de resultaten ook op een hoger niveau komen te liggen.

Wat is gedeeld leiderschap?

Door Pearce en Conger (boek: Shared leadership: Reframing the hows and whys of leadership, 2003) wordt gedeeld leiderschap gedefinieerd als 'een dynamisch, interactief beïnvloedingsproces tussen individuen in een groep waarvan het doel is om elkaar te leiden tot het behalen van de doelen van de groep of organisatie.
Bij gedeeld leiderschap zijn alle leden van een team volledig betrokken in het leiderschap van het team en zij aarzelen niet om hun teamleden te beïnvloeden en te leiden in een poging om het potentieel van het team als geheel te maximaliseren'. Met andere woorden: ieder zijn capaciteiten en talenten worden ingezet ten behoeve van een maximaal resultaat.

Waarom aan de slag met gedeeld leiderschap?

Uit onderzoek komt naar voren dat bij een organisatie waar gezamenlijk leren en gedeeld leiderschap centraal staat (leerlingen/studenten en schoolteam), er betere resultaten ontstaan. Het team acteert vanuit gelijkwaardigheid en professionaliteit. Daarnaast draagt gedeeld leiderschap bij aan de motivatie, het welbevinden, de autonomie, de competenties en de relaties tussen mensen zelf. Een win-win!
Aan de slag dus met gedeeld leiderschap. En daar ligt de uitdaging. Het transformeren naar een andere leiderschapscultuur doe je niet zo maar. Dit vraagt een transformatie van de gehele schoolorganisatie.

Eigen werkwijze 1801

1801 heeft een eigen werkwijze met impact ontworpen om in jouw organisatie te werken naar gedeeld leiderschap. Dit doen wij onder andere op basis van onze bestaande, succesvolle en bewezen aanpak rondom ‘Impact op leren’. Hierin maken wij gebruik van onderzochte en bewezen aanpakken. Maar ook door samen nieuwe dingen uit te proberen. Ons uitgangspunt hierin is dat we deze weg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid bewandelen. Dit is namelijk het startpunt van gedeeld leiderschap. Jullie bewandelen de weg, wij geven ankerpunten, delen onze kennis, sturen soms bij om terug naar de essentie te gaan en coachen daar waar nodig, naar het door jullie geformuleerde einddoel.

Lees meer over de werkwijze van 1801 en de richtlijnen die wij daarbij gebruiken 

1801 denkt met je mee

Hoe implementeer je gedeeld leiderschap in jouw organisatie en hoe doe je dat op een dusdanige wijze dat de kans van slagen groot is? 1801 denkt graag met jou mee.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank