Leergang aankomend onderwijsleiders (kweekvijver mbo)

De leergang aankomend onderwijsleiders in het mbo richt zich op de ambitieuze LC-docenten en high potentials in het mbo die op termijn een formele leidinggevende functie willen gaan vervullen.

Gedurende één onderwijsjaar worden toekomstige onderwijsleiders door middel van een combinatie van maandelijkse tweedaagse scholingen en stages op het eigen ROC klaargestoomd voor een formele leidinggevende positie binnen het mbo. Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC op onderwijskundig leiderschap en onderwijs, passend bij het profiel, aan op de onderwijsprocessen binnen het mbo, vinden we diepgang in de onderwerpen binnen de bedrijfsvoering en is er veel ruimte om alle aspecten van onderwijskundig leiderschap eigen te maken.

Afbeelding
Kwijkvijver mbo
Afbeelding
Modules kweekvijver mbo

De kracht van deze leergang is de wisselwerking tussen de theoretische kennis en het opdoen van de ervaringen in de praktijk. De leergang volgt de jaarlijkse onderwijsprocessen zoals het maken van een teamplan, formatie-inzet en uren, gesprekkencycli en analyse van de cijfers met als uitgangspunt de rol van de onderwijsleider in deze processen. Op basis van deze jaarcyclus worden elke maand in de tweedaagse scholingsmomenten ook die onderwerpen behandeld waardoor één op één toepassing in de praktijk mogelijk is. Deelnemers aan deze leergang lopen gedurende het onderwijsjaar stage op het eigen ROC, in twee fasen. Dit bestaat uit een meeloopstage en een meewerkstage.

Tijdens deze leergang komen niet alleen alle onderwerpen vanuit de bedrijfsvoering aan bod, zoals financieel beleid, HRM, verzuim, arbeidsvoorwaarden, kwaliteitscultuur en innovatief denken, maar is er ook ruim aandacht voor de rol van de onderwijsleider, hoe geef je leiding, wie ben jij als leider en hoe zet je jouw leiderschap in. Wij gebruiken de nieuwste inzichten op het gebied van project- verander- en transitiemanagement, leiderschap en het creëren van een professionele leercultuur (zoals Fullan, Dufour en Thiecke en van Leeuwen). Traningsacteurs helpen bij het verkrijgen van inzichten over de persoonlijke effectiviteit en communicatie. Begeleide intervisie op ontwikkeling, persoonlijke dilemma’s en leerdoelen zetten wij in om het ontwikkelingsproces te blijven monitoren. Ook maken we gebruik van gastcolleges over ROC-eigen onderwerpen.

Tijdens deze leergang wordt aangereikte kennis gecombineerd met praktijkopdrachten die tijdens de stage vervult worden. Scholing is een katalysator in het leren, maar de toepassing in de praktijk maakt het verschil. Uiteraard werken wij met vaste, ervaren mbo-trainers die bekend zijn met het onderwijs in het mbo, de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers kennen en maatwerk leveren op basis van de visie van het ROC en de wensen van de deelnemers.

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de onderwijskundig leiders en leerdoelen van de beoogde leiders en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling.

Dit scholingstraject bieden we in-company aan. Een docent kan zich niet individueel inschrijven.

Ook handig om te weten

  • Doelgroep: LC docenten en LD docenten in het mbo
  • Duur: 4 onderwijsperioden, 4 dagdelen per week
    Fase 1: • 5 inhoudelijke twee daagse modules • Meeloopstages en formatieve opdrachten
    Fase 2: • 5 inhoudelijke dagen/intervisiebijeenkomsten • Afstudeeropdracht
  • Studiebelastingsuren (SBU): 640 (inclusief stage-uren)
  • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank