Leergang digitale didactiek en blended ontwerpen (mbo)

De leergang digitale didactiek en blended ontwerpen is bedoeld voor alle docenten en onderwijsteams in het mbo die toekomstbestendig aan de slag willen met het nieuwe onderwijs.

Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC op digitaal onderwijs en blended leeromgevingen wetenschappelijke én praktische inzichten rondom digitale didactiek en nieuwe leeromgevingen. Er is veel ruimte om met en van elkaar te leren en alle aspecten van digitale didactiek eigen te maken.

Inhoud van de scholing

Om te komen tot de meest passende keuzes binnen digitaal en blended onderwijs, zijn er een aantal stappen te zetten. Samen met jouw ROC en jouw onderwijsteam maken we afwegingen, laten we zien wat werkt en op welke manier dit in jouw onderwijs ingezet kan worden. In deze scholing komt aan de orde;

  • Digitale didactiek en begeleiding: hoe ziet een goede digitale les eruit? Onze trainers werken evidence informed met theorieën van onder anderen John Hattie en Robert Marzano, en belichten krachtige elementen van goed digitaal lesgeven en begeleiden. Zeze scholing wordt zo praktisch mogelijk ingestoken waardoor de aangereikte theorie direct in de praktijk toepasbaar is.
  • Ontwerpsessies: onze onderwijsadviseurs en trainers ondersteunen docenten bij het ontwerpen van goede lessen of leseenheden volgens de principes van lesson study. Samen maken we keuzes en vullen we de lessen in. Hierbij integreren wij de visie van het ROC op het onderwijs.
  • Lesbezoeken: tijdens de ontwerpsessies bezoeken docenten elkaars lessen. Deze worden achteraf gezamenlijk besproken onder leiding van onze trainers. Zo komen alle deelnemers tot een optimale les met de juiste didactieken en begeleiding passend bij de doelgroep waaraan de deelnemer lesgeeft.
Afbeelding
Digitale didactiek mbo

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de onderwijskundig leiders en leerdoelen van de beoogde leiders en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling.

Dit scholingstraject bieden we in-company aan. Een docent kan zich niet individueel inschrijven.

Ook handig om te weten

  • Doelgroep: docenten in het mbo
  • Duur: afhankelijk van de fase waarin het ROC zich bevindt
  • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank