Leergang E-coaches in het mbo

De leergang e-coaches is bedoeld voor dié docenten in het mbo die collega’s willen ondersteunen bij het toekomstbestendig aan de slag gaan met het nieuwe digitale onderwijs.

De coachende docent werkt ook digitaal. Niet elke docent heeft hiervoor de juiste kennis. Digitaal lesgeven vraagt andere vaardigheden dan alleen het gebruiken van digitale tools. Als e-coach wil je collega’s helpen met digitale didactiek, weet je welke interventies online passend zijn en hoe je de meest passende keuzes als team maakt bij het inzetten van het blended leren.

De e-coach ondersteunt collega’s in het online lesgeven en begeleiden, biedt handvatten en tools, brengt kennis en ervaring samen en stimuleert het samen leren en verder ontwikkelen. De e-coach helpt de collega’s de daadwerkelijke vertaling te maken naar de eigen praktijk, ondersteunt bij het ontwikkelen van blended lessenseries, begeleidt bij de uitvoering en reikt krachtige interventies aan.

Inhoud van de leergang e-coaches Onze trainers geven krachtige workshops voor e-coaches. Hier gaan we in op drie thema’s:

  • Lesgeven in een digitale omgeving: wat is hiervoor nodig en hoe begeleid je collega’s?
  • Online begeleiding: wat zijn krachtige interventies en hoe ondersteun je collega’s hierbij?
  • Blended ontwerpen: hoe kun je dit met een team ontwikkelen en wat is daarvoor nodig?

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de onderwijskundig leiders en leerdoelen van de beoogde leiders en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling.

Dit scholingstraject bieden we in-company aan. Een docent kan zich niet individueel inschrijven.

Ook handig om te weten

  • Doelgroep: docenten mbo
  • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank