Leergang excellent begeleiden en mentorschap (mbo)

De leergang excellent begeleiden en mentorschap richt zich op docenten die als coach, studieloopbaanbegeleider of mentor willen excelleren in het begeleiden van studenten.

Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC op studentbegeleiding, studentenzorg en studentsucces aan wetenschappelijke én praktische inzichten rondom begeleiden van studenten. Er is veel ruimte om met en van elkaar te leren en alle aspecten van begeleiding van studenten eigen te maken.

Afbeelding
excellent begeleiden

Deze leergang biedt 4 dagdelen scholing, daarnaast zijn er coachingsmomenten online en zullen de deelnemers aan de slag gaan met opdrachten in de eigen onderwijspraktijk. De kracht van deze leergang is de wisselwerking tussen de visie van het ROC, de start met een eigen studentarena, de aangeboden theoretische kennis en het opdoen en uitwisselen van de ervaringen in de praktijk. Verbreding en verdiepingsaanbod door middel van online workshops, extra modules of zelfstudie kunnen hier aan bijdragen.

 • Dagdeel 1 beslaat het concreet met elkaar uitwerken van de visie van het ROC op studentbegeleiding, bespreken we wetenschappelijke inzichten rondom begeleiding en zetten we direct een studentarena in. Studenten van het eigen ROC vertellen wat zij ervaren in de begeleiding en wat zij wensen aan begeleiding.
 • Dagdeel 2 steekt volledig in op de rollen die je als mentor kunt vervullen, welke gesprekstechnieken zet je in, welke rol zet je in binnen de Transactionele Analyse en hoe herken je dit bij jezelf en jouw studenten? Hoe blijf je uit de dramadriehoek en kom je samen in de winnaarsdriehoek?
 • Tijdens dagdeel 3 brengen we samen met een trainingsacteur de theorie van dagdeel 2 in de praktijk. Op een speelse en laagdrempelige manier oefen je met de TA en helpt dit bij het verkrijgen van inzichten over jouw persoonlijke effectiviteit en communicatie.
 • Dagdeel 4 staat in het teken van oplossingsgericht begeleiden, het voeren van feedbackgesprekken en wetenschappelijke inzichten over executieve functies bij studenten.

Tijdens deze leergang wordt aangereikte kennis gecombineerd met praktijkopdrachten en online coachingsmomenten. Online workshops te verdieping en verbreding zijn mogelijk een onderdeel. Wij geloven dat scholing een katalysator is in het leren, maar de toepassing in de praktijk maakt het verschil. Uiteraard werken wij met vaste, ervaren mbo-trainers die bekend zijn met het onderwijs in het mbo, de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers kennen en maatwerk leveren op basis van de visie van het ROC en de wensen van de deelnemers.

Maatwerk

Deze vorm van scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke visie van het ROC op studentbegeleiding, bij de wensen van de deelnemers en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling.

Dit scholingstraject bieden we in-company aan. Een docent kan zich niet individueel inschrijven.

Ook handig om te weten

 • Doelgroep: docenten in het mbo
 • Duur: 
  4 thematische leer/werkbijeenkomsten op locatie (dagdeel)
  4 online coachingsmomenten
  4 online (keuze) workshops
 • Studiebelastingsuren (SBU): 40 (inclusief opdrachten en eindassessment)
 • Locatie: op locatie ROC

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank