Leergang onderwijskundig leiderschap in het mbo

Mbo

De leergang onderwijskundig leiderschap in het mbo richt zich op de verschillende rollen die een LC-docent kan vervullen binnen het onderwijsteam.

 • Excellente docent/coach
 • Ontwikkelaar/ontwerper
 • Coördinator/veranderaar

  Middels de drie pijlers van deze leergang, persoonlijke ontwikkeling, onderwijskunde en verandermanagement, wordt in elke bijeenkomst de verbinding gelegd tussen de theorie en de eigen onderwijspraktijk. Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC aan de rollen van de LC-docent. De bijeenkomsten en het praktijkproject zorgen voor een gedegen onderlegde onderwijskundig leider, passend in het LC-profiel, die een daadwerkelijk duurzame bijdrage levert aan het onderwijs.

  Afbeelding
  Onderwijskundig leiderschap mbo
  De 3 pijlers

  Tijdens deze leergang maken wij gebruik van evidence-informed theorieën over effectief onderwijs (zoals Hattie en Marzano) en gebruiken wij de nieuwste inzichten op het gebied van project- verander- en transitiemanagement, leiderschap en het creëren van een professionele leercultuur (zoals Dochy, Fullan, Dufour en Thiecke en van Leeuwen). Traningsacteurs helpen bij het verkrijgen van inzichten over de persoonlijke effectiviteit en communicatie. Begeleide intervisie op ontwikkeling, persoonlijke dilemma’s en leerdoelen zetten wij in om het ontwikkelingsproces te blijven monitoren.

  Alle deelnemers parallel aan de scholingsbijeenkomsten aan de slag met een actueel verbeteronderwerp in de eigen praktijk, een zogenoemd doorbraak- of LC-project. Hiermee wordt de aangereikte kennis en vaardigheden van de leergang één op één toegepast in de eigen praktijk. Deelnemers ervaren direct wat het betekent om gemaakte afspraken daadwerkelijk te realiseren, op welke wijze je collega’s kunt meenemen, welke belemmeringen je tegenkomt en hoe je deze kunt overwinnen, wat het effect is van interventies, hoe en wanneer je bijstuurt etc. Het project is een daadwerkelijke overeenkomst tussen de deelnemer en de leidinggevende (opdrachtgever) waarbij concrete doelen en afspraken vastgelegd worden en deze voorwaardelijk zijn om de leergang succesvol af te ronden en hiermee het posthbo diploma te verkrijgen.

  Wij geloven dat het echte leren plaatsvindt in de wisselwerking tussen theoretische kennis en praktijk. Scholing is een katalysator in het leren, maar de toepassing in de praktijk en de realisatie van veranderingen maakt het verschil. Wij werken met vaste, ervaren mbo-trainers die bekend zijn met het onderwijs in het mbo, de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers kennen en maatwerk leveren op basis van de visie van het ROC en de wensen van de deelnemers.

  Maatwerk

  Deze vorm van LC-scholing is geen standaardtraject, maar altijd maatwerk. We (her)ontwerpen de scholing zo dat het aansluit bij de specifieke invulling van de LC-functie en leerdoelen van de beoogde LC-docenten en bij de logistieke mogelijkheden en wensen van de betreffende MBO-instelling. Dit alles binnen de kaders van de CPION certificering.

  Ook handig om te weten

  • Doelgroep: LB-docenten mbo
  • Duur: 4 tot 6 onderwijsperioden waarin 10 scholingsbijeenkomsten van 1 dag, 6 online bijeenkomsten, workshops en peercoaching
  • Studiebelastingsuren (SBU): 160 (exclusief praktijkproject)
  • In-company; een docent kan zich niet individueel inschrijven

  Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

  Meer lezen?

  In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

  Naar de Kennisbank