Dyslexie

Onderzoek naar dyslexie

primair onderwijs

Bij kinderen met dyslexie verloopt de taalverwerking anders. Zij hebben problemen met de fonologische verwerking, oftewel moeite met het verwerken van de klanken in een taal. Daardoor hebben leerlingen met dyslexie meer moeite met lezen/spellen dan hun klasgenoten, ook al zijn ze net zo intelligent en doen ze goed hun best. Vaak blijkt een leerling met dyslexie, ondanks de extra hulp van school, meer ondersteuning nodig te hebben.

Wanneer een onderzoek naar dyslexie? 

Heb jij het vermoeden dat jouw kind of een leerling in jouw klas dyslexie heeft? Dan kun je de toetsresultaten van de leerling analyseren. Als hij of zij drie keer op opeenvolgende hoofdmeetmomenten (bijvoorbeeld halverwege groep 3, eind groep 3 en halverwege groep 4) een E-score heeft behaald op lezen en/of spellen, dan kan de leerling worden aangemeld voor een onderzoek naar dyslexie. 

Er zijn twee mogelijkheden voor dyslexieonderzoek: vergoed en niet-vergoed 

Vergoed dyslexieonderzoek
Om in aanmerking te komen voor vergoed dyslexieonderzoek is drie keer een E-score bij woordlezen op de hoofdmeetmomenten een vereiste. Daarnaast moet de school kunnen aantonen dat zij op dat moment genoeg specifieke begeleiding heeft gegeven. Dat betekent dat er minimaal twee periodes van tien tot twaalf weken extra, gerichte begeleiding op ondersteuningsniveau 1+2+3 geboden moet zijn voor lezen, en eventueel ook voor spellen. De extra begeleiding dient minimaal één uur per week te zijn bovenop de reguliere leestijd. Als er ook spellingproblemen zijn, dan dient de extra lees- en spellingbegeleiding samen minimaal één uur te zijn. De begeleiding wordt gegeven in een groepje van maximaal vier kinderen, waarbij er per kind individuele doelen zijn opgesteld en geëvalueerd. 
Aanmeldformulieren voor vergoed dyslexie onderzoek via je bij de 'aanmeldformulieren'.

Niet vergoed dyslexieonderzoek
Mocht een leerling niet bij woordlezen maar wel bij spelling drie een E-score op de hoofmeetmomenten hebben behaald, dan kan een leerling eventueel worden aangemeld voor niet-vergoed dyslexie onderzoek. De school moet kunnen aantonen dat de school genoeg specifieke spellingbegeleiding heeft geboden gedurende de periode tussen de drie laatste hoofdmeetmomenten. 
Aanmeldformulieren voor niet vergoed dyslexie onderzoek via je bij de 'aanmeldformulieren'.

Hoe ziet een dyslexieonderzoek eruit? 

Kinderen die ondanks gerichte extra hulp op school toch heel zwak blijven presteren (de laagste 10 procent), komen in aanmerking voor een onderzoek. Startpunt is het screenen van het dossier om te kijken of het kind aan de aanmeldcriteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet. De volgende stap is een onderzoek naar dyslexie.  

Wil je als ouder, leraar of intern begeleider meer inzicht in het leerproces van een leerling, maar voldoet het kind niet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg? Dan kan een niet-vergoed dyslexieonderzoek (zie ook de voorwaarden) ook uitkomst bieden. 

Een onderzoek naar dyslexie bestaat altijd uit een: 

  1. Intakegesprek met de ouder(s) 
  2. Onderzoek naar de dyslexietyperende cognitieve vaardigheden van de leerling 
  3. Didactische niveaubepaling van de leerling 
  4. Adviesgesprek met de ouders/verzorgers en indien gewenst ook met de school 

Goed om te weten: Soms komt uit het onderzoek naar voren dat een kind dyslexie heeft, maar geen ernstige dyslexie. Alleen bij ernstige dyslexie (ED) komt het kind in aanmerking voor de volgende stap: vergoede dyslexiezorg. 

Dyslexieonderzoek door 1801 

1801 is dé specialist op het gebied van onderzoek naar dyslexie en dyslexiebehandeling in Nederland. Wij checken de criteria en indien het dossier voldoet aan de criteria verrichten wij dyslexieonderzoek. Ons dyslexieonderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van (ernstige) dyslexie en wat jouw kind of leerling nodig heeft op het gebied van lezen en spelling om vooruit te komen. 

Ga naar 'aanmelden dyslexiezorg' voor meer informatie over aanmelden voor dyslexie onderzoek.

Dyslexie Heb je vragen?

Heb je vragen over het onderzoek, behandeling of wil je meer weten over de wachttijd? Neem rechtstreeks contact op met één van onze collega's van de afdeling planning, of vul het contactformulier in. 

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank