hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Primair onderwijs 

Begaafdheid in ontwikkeling

Met het traject Begaafdheid in ontwikkeling biedt 1801 jouw school een plan, waarmee je inhoud en vorm geeft aan passend onderwijs voor hoogbegaafde en intelligente leerlingen. Na een nulmeting gaan we samen met jou en je team aan de slag met:

 • een eenduidig en helder zorgsysteem voor alle betrokkenen (ook de ouders) 
 • het creëren van draagvlak in het team en het bevorderen van de deskundigheid 
 • een doorgaande verrijkingslijn taal en rekenen, inclusief evaluatie en beoordeling 
 • een vast stramien voor de begeleiding van de intelligente en begaafde leerlingen 
 • het doel van een eventuele plusgroep en goede afstemming tussen groep en plusgroep 

Begaafdheid in ontwikkeling biedt volop ruimte voor eigen school-specifieke wensen en invullingen. Het voorziet ook in een voorstel hoe je bovenschoolse verrijkingsgroepen kunt opzetten om hoogbegaafde leerlingen een intellectuele uitdaging op niveau te bieden met gerichte ondersteuning. 

Begaafdheid bij 1801 

Wil jij op jouw school en in jouw klas passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vormgeven? 1801 ondersteunt jou met een compleet en integraal aanbod dat werkt: van onderzoek en signalering, het planmatige ontwikkeltraject ‘begaafdheid in ontwikkeling’ en begeleiding en scholing tot een strategisch aanbod verrijkingsmaterialen. Wij leren je hoe je cognitief talent tot ontwikkeling brengt (en wat het laat stagneren), wat je moet doen en wat je nodig hebt om hoogbegaafde leerlingen de ruimte te geven om hun vleugels uit te slaan.

Signaleren en diagnosticeren bij 1801

1801 ondersteunt bij het opzetten van een helder signaleringsprotocol, van vroegsignalering tot groep 8, dat is gebaseerd op de 1-zorgroute in je school. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Surplus signaleringsinstrument
1801 ontwikkelde Surplus, een webbased abonnement waarmee je de mogelijke hoogbegaafdheid van leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van online vragenlijsten in beeld kunt brengen. Lees meer onderzoek naar hoogbegaafdheid.

Onderzoek naar begaafdheid
Bij 1801 kan specialistisch onderzoek worden gedaan naar begaafdheid. Aanvullend kan een begeleidingsplan (T-OPP) worden opgesteld. Neem contact met ons op of meld jouw kind/leerling direct aan

Curriculum voor cognitief talent

1801 ondersteunt bij ontwikkelvragen naar een passend aanbod bij cognitieve talentontwikkeling. Wil je met je team verrijkingslessen of - projecten ontwikkelen gebaseerd op de taxonomie van BLOOM of de SOLO-taxonomie? Of wil je bestaande verrijkingsmaterialen integreren in je curriculum? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Acadin
1801 is onderdeel van het consortium Acadin. Acadin is dé digitale leeromgeving voor hoogbegaafde leerlingen. Deze digitale leeromgeving biedt leerstof waar hoogbegaafde leerlingen echt hun hersens mee kunnen laten kraken, maar ook korte opdrachten voor de laatste tien minuten van de les. Wil je weten hoe Acadin werkt en waarom we zeker weten dat Acadin ook op jouw school van toegevoegde waarde kan zijn? Lees dan het artikel ‘Acadin daagt uit’ in onze Kennisbank of probeer Acadin tien weken lang geheel vrijblijvend uit

Materialen voor hoogbegaafde leerlingen
1801 is betrokken bij het ontwikkelen van verschillende verrijkingsmethoden. Zie het artikel in onze kennisbank: Materialen voor hoogbegaafden.

Begaafdheid in beweging

Wil je ook Begaafdheid in beweging brengen in jouw school? Vul het contactformulier in.

NPO en Masterplan

NPO en Masterplan

Begaafde leerlingen hebben door hun specifieke onderwijsbehoeften een groter risico op relatief of absoluut onderpresteren. Het is daarom belangrijk dat schoolteams hun handelen op deze doelgroep afstemmen, zodat ook deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. ‘Begaafdheid in ontwikkeling’ heeft betrekking op onderstaande interventies uit de menukaart NPO:

 • Eén op één begeleiding
 • Professionalisering:
  - Analyseren van de relatie tussen resultaten en groei bij begaafde en intelligente leerlingen en het opstellen van een verbeterplan.
  - Leren signaleren van begaafdheid en in beeld brengen van onderwijsbehoeften
  - Leren begeleiden van deze doelgroep, aanpassen van instructie en rooster
  - Creëren van een structureel aanbod gericht op ontwikkeling van cognitief talent, bestaande uit compacten en verrijken
  - Beoordeling en feedback bij verrijkingsactiviteiten
 • Coaching van pluscoördinatoren en plusklasleerkrachten
 • Opzetten of verbeteren van peergroeponderwijs (binnen- of bovenschools)

‘Begaafdheid in ontwikkeling’ heeft betrekking op onderstaande interventies uit het Masterplan Basisvaardigheden.

 • Professionalisering, zie hierboven.
 • Samenstellen en ontwikkelen van een verrijkingsaanpak (compacte route en aanvullend een verdiepend en verbredend curriculum).

Heb je hulp nodig? We denken graag met je mee van analyse naar beredeneerd plan, uitvoering en evaluatie. Neem contact op met je accountmanager of met Anneke Jehee

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank