coach

Coachen en begeleiden van studenten (mbo)

mbo
Als coachende docent wil jij dat de student eigenaar wordt, is en blijft van zijn eigen leerproces. Je wil dat jouw studenten in zichzelf geloven, ze laten groeien, zorgen voor zelfvertrouwen en een growth mindset kweken.

Lesgeven op het mbo vraagt in de huidige, veranderende maatschappij om een docent die studenten coacht en positief beïnvloedt. Niet elke docent is van nature in staat om studenten optimaal te coachen en begeleiden. 1801 jeugd & onderwijsadvies helpt jou graag om de coachende rol op een natuurlijke en ontspannen wijze aan te leren en in te zetten.

Wat houdt het coachen en begeleiden van studenten in en wat levert het op?

De coachende docent oefent een positieve invloed uit op de motivatie en het zelfbeeld van studenten. Coachen is een werkelijk andere interventie dan doceren en vraagt om écht andere competenties. Oprecht luisteren, gerichte vragen stellen, analyseren en feedback geven in een coachende rol zorgen voor een goede relatie, verbondenheid en autonomie van de studenten. Het coachen en begeleiden van studenten levert een stimulerende leeromgeving op en draagt bij aan betere (leer)resultaten.

Coachen en begeleiden van studenten bij 1801

1801 is thuis in het mbo en begeleidt regelmatig colleges, teams en mbo-docenten bij het verwerven van coaching-competenties. Je kunt onder meer bij ons terecht voor:

  • Leergang Excellent Mentorschap 
    Onze trainers helpen roc’s om inhoud te geven aan excellent mentorschap. Verwacht een veelzijdige en krachtige scholing met scholingsbijeenkomsten, de inzet van een studentarena en/of een trainingsacteur, evidence informed theorieën, individuele coaching en intervisie. We kunnen deze leergang op maat vormgeven, zodat het optimaal aansluit op de behoeften van jouw team. Lees meer over de leergang Excellent Mentorschap.
     
  • Lesprogramma executieve functies
    Wij trainen docenten in het geven van een lessenreeks over executieve functies en leerstrategieën. Je leert hoe het brein zich ontwikkelt en hoe leren werkt, zodat jij (en je collega’s) in staat zijn om de studenten inzicht te geven in het eigen leergedrag. Het lesprogramma leert studenten om de regie te nemen over hun eigen leerproces; hoe werkt leren voor mij, welke leerstrategieën werken voor mij, wat blokkeert mij in het leren?

Bij 1801 leggen we de focus op het leren van de student én de docent. Hoe vergroten we de impact op het leren? Wat vraagt dat van het mbo-onderwijs en docenten? Hoe krijg je inzicht in de voortgang? Door de professionele leerstructuur en -cultuur binnen jouw team te versterken, komen we samen tot duurzame verandering.

Coachen van studenten

1801 helpt jou graag om de coachende rol op een natuurlijke en ontspannen wijze aan te leren en in te zetten. Wil je daarover meer informatie? Vul dan het contactformulier in.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank