Diensten

Diensten

Thema
Sector
Dienst

Management Drives

Met Management Drives breng je de drijfveren van je medewerkers en het team in kaart.
Dienst

Onderzoek naar dyslexie

Dyslexieonderzoek toont aan of er sprake is van (ernstige) dyslexie en wat jouw kind of leerling nodig heeft om vooruit te komen.
Dyslexie
Dienst

EDUtheek

De EDUtheek is een uitleenservice waar lesmaterialen te leen zijn.

Edutheek leskist
Dienst

Goed rekenonderwijs

Rekenen is een belangrijk vak. Het is altijd goed om te kijken of het rekenonderwijs op jouw school nog beter kan.
Goed rekenenonderwijs
Professionalisering in het mbo

Leergang aankomend onderwijsleiders (kweekvijver mbo)

De leergang aankomend onderwijsleiders in het mbo richt zich op de ambitieuze LC-docenten en high potentials in het mbo die op termijn een formele leidinggevende functie willen gaan vervullen.