Diensten

Diensten

Thema
Dienst

Impact op Leren

Wat maakt een goede leraar en wanneer heb je als leraar Impact op het leren van je leerlingen?

Kanjertraining
Dienst

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen met betrokken ouders doen het beter doen op school, zowel qua leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid.
Ouderbetrokkenheid
Effectief lesgeven en begeleiden

Goed rekenenonderwijs

Rekenen is een belangrijk vak. Het is altijd goed om te kijken of het rekenonderwijs op jouw school nog beter kan.
rekenen en dyscalculie
Dienst

Persoonlijk leiderschap

Door het trainen en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap kun je jouw koers bepalen en aanscherpen.
coaching

Een betere balans met coaching

Coaching helpt jou om beter te worden: als leraar én als team. Samen met jouw coach van 1801 werk je aan maximale en blijvende impact.
Coaching
Professionalisering in het mbo

Leergang aankomend onderwijsleiders (kweekvijver mbo)

De leergang aankomend onderwijsleiders in het mbo richt zich op de ambitieuze LC-docenten en high potentials in het mbo die op termijn een formele leidinggevende functie willen gaan vervullen.
Hoogbegaafdheid  

Onderzoek naar hoogbegaafdheid 

Als intelligente leerlingen (absoluut of relatief) onderpresteren, is er wellicht sprake is van hoogbegaafdheid. Krijg meer duidelijk door het kind te laten testen.
Testen hoogbegaafdheid
Dienst

Groep op de rails

Met Groep op de rails snel weer een fijne sfeer in de groep

Groep op de rails